Your search results

Privacyverklaring

Uw privacy is voor Makelaardij GROS van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Makelaardij GROS wil door deze privacyverklaring duidelijkheid scheppen in hetgeen zij met uw persoonlijke gegevens doet.

Persoonsgegevens

Door het via onze website aanvragen van informatie over een object of over een dienst die wij leveren, laat u bepaalde gegevens bij ons achter, waaronder uw persoonsgegevens. Wij leggen ook uw persoonsgegevens vast indien u via ons makelaarskantoor een woning verkoopt of verhuurt, of laat taxeren. Of via ons een woning koopt of huurt van iemand die gebruik maakt van ons makelaarskantoor. En ook indien u op zoek bent naar een ander object. De persoonsgegevens welke wij vastleggen zijn o.a. uw naam, adres, contactgegevens (zoals telefoonnummer en e-mailadres). Maar ook uw inkomenscategorie (in het geval van het huren van een object).

Waar gebruikt ons makelaarskantoor de gegevens voor?

Ons makelaarskantoor gebruikt uw gegevens om de bemiddelingsopdracht die u ons heeft verleend uit te voeren, u de informatie van een bepaald object toe te sturen en voor het opstellen van formele documenten zoals een koop- of huurovereenkomst, bemiddelingsopdracht of een taxatierapport.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Makelaardij GROS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld dan wel op grond van de wet is vereist.

Het delen van uw persoonsgegevens met derden

Makelaardij GROS deelt uw persoonsgegevens alleen met derden indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Makelaardij GROS en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen

Makelaardij GROS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact opnemen met:

Makelaardij GROS
Papiermolenstreek 2 te Makkum
info@makelaardijgros.nl
0515-232550